Diabetes en Reuma

diabetesAls u Diabetes of Reuma heeft, is het raadzaam om enkele malen per jaar naar de medisch pedicure te gaan. Ook als u geen voetklachten heeft. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk een van de belangrijkste taken van een medisch pedicure. Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over de verzorging van u voeten en de keuze van u schoenen en of sokken.

Ook kan de medisch pedicure vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

Per 2015 zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot vergoeding voor de diabetici.

Voor diabetici dient er een simm’s classificatie en zorgprofiel gedefinieerd te worden door de podotherapeut of behandelende specialist. Het zorgprofiel geeft o.a. aan in welke risicogroep u valt en voor welke vergoeding u in aanmerking komt vanuit de zorgverzekering.

U komt in aanmerking voor gehele vergoeding in Praktijk Voethulp als u doorverwezen bent door Podotherapie Het Gooi.

Podotherapie Het Gooi

Lindenlaan 86

1405 AJ Bussum

035-6943347 Dependance Gemeentehuis in Laren NH / Meanderziekenhuis in Baarn

Zie ook http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Vergoeding zorgverzekeraar Diabetes/Reuma

CliĆ«nten met DM kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen.  De hoogte van de vergoeding en/of het aantal behandelingen is afhankelijk van de Simm's classificatie welke door uw Podotherapeut of internist wordt vastgesteld.  De Simm's classificatie is een risicoclassificatie en is specifiek voor personen met DM.

In 2015 hebben er voor personen met DM type 1 en DM type 2 een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Naast de Simm's classificatie is de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen.  De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van het zorgprofiel:

Simm's 0 geen zorgprofiel
Simm's 1 ; zorgprofiel 1 of zorgprofiel 2
Simm's 2 zorgprofiel 2 of zorgprofiel 3 
Simm's 3 zorgprofiel 4

Vergoeding uit basisverzekering

De zorgprofielen 2, 3 en 4 komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking uit de basisverzekering.  De vergoeding betreft alleen de medisch noodzakelijke zorg.  Het knippen van gezonde nagels, het verwijderen van eelt dat geen drukplekken veroorzaakt, valt niet onder de medisch noodzakelijke zorg en wordt derhalve niet vergoed door uw verzekeraar.  

Het aantal behandeling op jaarbasis is per zorgprofiel verschillend en wordt bepaald door de podotherapeut.  

Als u voor uw diabetes onder behandeling bent bij de internist en u heeft zorgprofiel 2 en hoger, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van de medisch noodzakelijke zorg.  Het behandelplan wordt door de podotherapeut opgesteld. Het aantal behandelingen is per persoon verschillend en afhankelijk van het zorgprofiel.

Aanvullende verzekering:

De zorgprofielen 0 en 1 komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nakijken of uw verzekeraar de vergoeding heeft opgenomen in de aanvullende verzekering..

Facturatie:

Via de podotherapeut de medisch noodzakelijke zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd.
Ik heb een contract afgesloten met Podotherapie Het Gooi
U hoeft niets te betalen, de rekening wordt rechtstreeks gedeclareerd.

Podotherapie Het Gooi.
Lindelaan 86
1405 AJ Bussum

Dependance:
Gemeentehuis Laren NH
Meander Baarn
Centraal nummer bellen: 035-6943347

Reuma:

Bij reumatische aandoeningen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen uit uw aanvullende verzekering. De vergoedingen hebben meestal betrekking op de artritis vormen. Ik wil u adviseren om uw polisvoorwaarden door te nemen.

Overige risicovoeten

In sommige situaties kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen. Ik wil u adviseren om uw verzekering te raadplegen.